Hoi-dap-doanh-nghiep-3

Tư vấn Lao động

- Tư vấn pháp luật về Hợp đồng lao động, Hợp đồng thử việc, Hợp đồng đào tạo

- Tư vấn pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

- Quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật lao động, sa thải lao động

- Quy định của pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn lao động

- Tư vấn giải quyết các tranh chấp đã và đang phát sinh

Tags: No tags