Soạn đơn

Đơn xin bãi nại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

ĐƠN XIN BÃI NẠI

(Đối với………….. trong vụ án………………..)

Kính gửi:       – Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện/quận……, công an tỉnh

                        – Viện kiểm sát nhân dân huyện/quận…., tỉnh…..

                        – Tòa án nhân dân huyện/quận….., tỉnh ……….

      Tôi tên là:

      CMND/CCCD:

      Hộ Khẩu thường trú:

      Chỗ ở hiện tại:

      Tôi là người bị hại trọng vụ án ……………………….do ông/bà: ……………gây ra đang được quý các cơ quan tiến hành Điều tra/Truy tố về tội…………………………

      Bằng văn bản này tôi xin bãi nại (rút toàn bộ các yêu cầu và đề nghị khởi tố vụ án nêu trên, khởi tố bị can đối với ông/bà………) và đề nghị quý các cơ quan tiến hành Đình chỉ Điều tra/Đình chỉ việc truy tố và giải quyết vụ án nêu trên, lý do xin rút như sau:

      Chúng tôi đã thống nhất và thỏa thuận được với nhau về việc bồi thường thiệt hại có liên quan đến vụ án này, bao gồm bồi thường về vật chất và bồi thường về tinh thần. Cụ thể, với số tiền là………………….

      Ông/bà……. sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã ăn năn, hối cải, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả và nhận thức được hành vi vi phạm của mình, mong muốn chuộc lại lỗi lầm và phấn đấu trở thành công dân tốt. Nhận thấy hành vi và nhận thức của ông/bà………………. là thành khẩn, không nhất thiết phải trừng trị trước pháp luật. Hơn nữa việc ông/bà……………gây nguy hại cho tôi cũng không quá lớn do đó không nhất thiết phải tiến hành điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội này.

      Nay, tôi làm đơn này đề nghị Quý các cơ quan tiến hành việc đình chỉ điều tra, truy tố, xét xử đối với vụ án nêu trên.

      Tôi làm đơn này trong điều kiện sức khỏe tốt, hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn, không bị bất kỳ sự cưỡng ép, đe dọa nào, việc làm đơn này là đúng với ý chí và nguyện vọng của tôi.

      Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung của đơn này và những điều tôi đã cam kết, trình bày tại đơn này.

      Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

      Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                        ……….., ngày……tháng…….năm ………..

                                                                                                            Kính đơn

Tags: No tags