Soạn đơn

Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–oo00oo——–

ĐƠN YÊU CẦU

(V/v: Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời)

            Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN………………..

      Tôi tên:…………………………………..

      Sinh năm:………………………………

      CMND/CCCD số:………………………… Cấp ngày:…………………….

      Nơi đăng ký thường trú: ……………………………………….

      Nơi ở hiện nay:……………………………………………………..

      Là:………………………………………………………………………..

Trong vụ án dân sự………………được Tòa án nhân dân quận/huyện thụ lý giải quyết theo Thông báo thụ lý vụ án số…ngày…tháng…năm…

      Tôi xin trình bày với quý Tòa sự việc như sau:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

      Từ nội dung trình bày trên, tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án nhân dân…………. áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời:…………………. đối với………………………

      Kính mong quý Tòa xem xét, chấp thuận nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tôi.

      Tôi xin chân thành cảm ơn!

                          …ngày…tháng…năm……….

                                        Người làm đơn

     

 

Tags: No tags