Soạn đơn

Đơn yêu cầu khởi tố vụ án

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  —–o0o—–

                                                                                                    TP.HCM, ngày 29 tháng 01  năm 2021

ĐƠN YÊU CẦU KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Kính gửi:     – Văn phòng Cảnh sát điều tra, CA………

                 – Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra………….

           – Viện Kiểm Sát Nhân Dân………….

Tôi tên là:

Sinh năm:

Căn cước công dân số:

Thường trú tại:

Là người bị hại trong vụ………………………….. sự việc như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ …, Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Khoản 1 Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, tôi khẩn thiết làm đơn này kính mong Quý cơ quan:

  1. Khởi tố vụ án hình sự  đối với hành vi của…
  2. Yêu cầu … bồi thường thiệt hại:
  1. Xử lý trách nhiệm hình sự một cách nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với…

Tôi xin gửi kèm theo Đơn tố cáo, hồ sơ bệnh án, hình ảnh và các kết luận về tình trạng sức khỏe hiện tại của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                            Người làm đơn

Tags: No tags