GCN

Người nước ngoài có được cấp sổ hồng không?

Câu hỏi: Tôi là người Việt Nam, chồng tôi là người nước ngoài. Khi tôi mua đất, chồng tôi có được đứng tên trên Giấy chứng nhận không?

Trả lời:

          Người sử dụng đất có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Theo Điều 5 Luật đất đai 2013,  trường hợp là cá nhân thì người sử dụng đất gồm cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Theo đó, người nước ngoài không thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Căn cứ vào quy định trên, chồng bạn không được cùng mua đất và cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận.

          Trường hợp chồng bạn muốn ghi tên trên Giấy chứng nhận đối với bất động sản thì có thể tham khảo quy định về người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam. Theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 159; Khoản 3 Điều 160 Luật nhà ở 2014, cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật có thể sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua việc mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

          Bạn có thể tham khảo danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở và số lượng nhà ở (bao gồm cả căn hộ, nhà ở riêng lẻ) mà người nước ngoài được sở hữu tại mỗi dự án; số lượng căn hộ chung cư tại mỗi tòa nhà chung cư, số lượng nhà ở riêng lẻ của mỗi dự án mà người nước ngoài được sở hữu trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng. (Khoản 23 Điều 1 Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi điểm a, b Khoản 1 Điều 76 Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở).

          Ngoài ra, người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam. (Điểm c, Khoản 2, Điều 161 Luật Nhà ở).

          Tuy nhiên, Luật đất đai không cho phép người nước ngoài mua đất tại Việt Nam như đã nêu trên nên hiện nay việc cấp Giấy chứng nhận nhà ở và đất ở cho người nước ngoài khi mua nhà ở riêng lẻ từ chủ đầu tư vẫn chưa được giải quyết. Do đó, trường hợp bạn muốn cùng chồng đứng tên trên Giấy chứng nhận thì có thể mua căn hộ chung cư.

 

 

Tags: No tags