thu-tuc-doi-cmnd-cccd-ma-vach-sang-cccd-gan-chip-8-760x367

Tôi làm CCCD vào năm tôi 24 tuổi, vậy 25 tuổi tôi có phải đổi lại không?

Trả lời:

Mặt trước của thẻ CCCD gắn chíp sẽ in trực tiếp thời hạn sử dụng theo nguyên tắc tại Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014, theo đó:

– Thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

– Trường hợp thẻ CCCD được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định nêu trên này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Như vậy, bạn làm CCCD vào năm 24 tuổi ( trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định là 25 tuổi) nên thẻ CCCD của bạn có giá trị đến năm bạn 40 tuổi. Do đó, bạn không thuộc trường hợp bắt buộc phải đổi sang CCCD gắn chíp vào năm 25 tuổi mà thực hiện đổi vào năm 40 tuổi.

Tags: No tags